Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1839 e91a 400

lucid-dancing:

the face of parenthood

Reposted fromRaphayella Raphayella viairmelin irmelin
WishMeLuck
4568 025d 400
WishMeLuck
9546 0512 400
Reposted fromvertheer vertheer viairmelin irmelin
WishMeLuck
7126 7f9f
Reposted fromnanago nanago viairmelin irmelin
WishMeLuck
9716 fb43 400
Reposted fromrumbarbarum rumbarbarum viatfu tfu
WishMeLuck
3250 2539 400
Reposted fromoblivions oblivions viaPatij Patij
WishMeLuck
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viakarna karna
WishMeLuckReposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla
8298 fe59 400
Reposted fromsunlight sunlight viaprinzessin prinzessin
0440 28e4 400
Reposted frommishonne mishonne viazboczonescierwo zboczonescierwo
WishMeLuck

amandaonwriting:

Bookshelves as Stairs, Artists’ Residence, New York City

BSC Architects, Photographs: Andy Ryan

WishMeLuck
5873 b9c5
Reposted fromflamesoflove flamesoflove
WishMeLuck
4939 3f9e 400
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
WishMeLuck
4606 b995 400
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viakatasza katasza
WishMeLuck
5089 e556 400
Reposted fromkjuik kjuik viakatasza katasza
WishMeLuck
A przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa? Nie mam oczywiście na myśli żony… 

- Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle. 
— fragment wywiadu z Mirosławem Baką; “Zwierciadło” grudzień 2013
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
WishMeLuck
4211 84de 400
Friends
Reposted frommajkey majkey vialittledarling littledarling
WishMeLuck
Reposted fromSpecies5618 Species5618
WishMeLuck
4995 4c90 400
Reposted frombabcia babcia viaAglarwen Aglarwen
5974 986c 400

anothersherlockian:

I NEARLY SPAT OUT MY COKE

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl